Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest każdorazowo podczas indywidualnych rozmów z klientem i uzależniona jest od zakresu i rodzaju zlecenia. Poniżej wskazane zostały typowe, stosowane w praktyce systemy rozliczeń, pozwalające na indywidualne ustalenie wynagrodzenia za usługę prawną w zależności od preferencji klienta.

System wynagrodzenia ryczałtowego

Wynagrodzenie określane jest w stosunku miesięcznym, w oparciu o zakres zadeklarowanych przez klienta potrzeb, z uwzględnieniem szacunkowego czasowego zaangażowania w wykonaniu zlecenia (system stosowany w przypadku stałej obsługi prawnej przedsiębiorców).

System wynagrodzenia kwotowego

Konkretna kwota wynagrodzenia za realizację zlecenia ustalana jest indywidualnie z klientem, mając na względzie treść obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

Rozporządzenie w sprawie kosztów zastępstwa prawnego – zobacz

System rozliczenia godzinowego

 Wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego na realizację zlecenia.

System mieszany

Wynagrodzenie ustalane jest na podstawie systemu rozliczenia ryczałtowego lub kwotowego, z zastrzeżeniem, że po przekroczeniu z góry określonej ilości godzin pracy nad realizacją zlecenia, obowiązywać będzie dodatkowe wynagrodzenie, ustalane w oparciu o system rozliczenia godzinowego.