O mnie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 Ukończyłem wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Szczecińskim Wydziale Prawa i Administracji. Praktykę zawodową rozpocząłem w Wydziale Prawnym i Nadzoru Delegatury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z siedzibą w Słupsku. Dalsze doświadczenia zawodowe zdobywałem w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Słupsku oraz Sądzie Okręgowym w Słupsku. W latach 2010-2012 odbyłem aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Koszalinie. Patronat nade mną w czasie aplikacji radcowskiej sprawował Mecenas Tomasz Mądry, z którym związany byłem również stosunkiem pracy. W marcu 2013 roku złożyłem egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym, na skutek czego zostałem wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie pod nr KO/727 . Od grudnia 2013 roku prowadzę indywidualną praktykę zawodową w formie Kancelarii Radcy Prawnego w Słupsku przy ul. H. Kołłątaja 5/12.